Úterý 19:30 - 20:45
Úvod do meditace pro začátečníky
Zákaladní pojmy o meditaci a józe. Praktická dovednost úvodní meditace.
více...