Úterý 19:30 - 20:45
Úvod do meditace
1. Základní pojmy o meditaci a józe. Praktická dovednost úvodní meditace prezenčně na Lipanské.
více...