Meditace
Meditación
Meditation
Sahadža
Sahaja
Sahaj'

Prosím, vyplňte své přihlašovací údaje:

Jméno:
Heslo:
Vytvořit účetZapomněl jsem heslo

ÚVOD DO MEDITACE PRO ZAČÁTEČNÍKY

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 19:30 MEDITAČNÍ CENTRUM PRAHA

 

Zažijte meditaci jako živoucí proces umožňující objevování větší​ch hloubek nás samých skrze vědomí prosté myšlenek. Toto vědomí nám přináší širší porozumění a činí nás vyrovnanější, spokojenější a radostnější. V neposlední řadě nás také přivádí ke smyslu poznání.

Každý, kdo má upřímný zájem o osobní i duchovní růst v Sokratově pojetí „poznej sám sebe“, je zván a vítán na meditační kurzy Sahadža jógy.

Není třeba žádná registrace, speciální oblečení ani žádné karimatky. Lekce jsou jednoduché a zvládne je každý. Kurzy jsou vždy zdarma.

Po několika návštěvách a drobné domácí praxi budete moci vnímat proces růstu a prohloubení meditační zkušenosti. Tím to ale nekončí. Sahadža jóga je velmi obšírná a meditační stav lze časem rozvinout do té míry, že budete schopni porozumět sobě i světu kolem.

Na Vaši návštěvu a příjemný čas strávený v meditačním centru se těší Anna, Zuzka, David a Jiří.

 

 

 
  

 

 

 

 
MEDITAČNÍ CENTRUM • Lipanská 4 • Praha 3